Speciální a technicky náročné práce.

Kompletní nabídka prací prováděných naší firmou

- rizikové kácení stromů a prořez
Provádíme pomocí horolezecké techniky metodou postupného odřezávání a zajišťování proti nekontrolovanému dopadu.

- nátěr, oprava a demolice komínů
Demolice továrních komínů se provádí postupným rozebíráním zdiva. Při opravách zajišťujeme i revizní zprávu.
                 

- montáž a demontáž předmětů ve výškách
V neomezených výškách pracujeme s předměty bez rozdílu vah a objemů
     

- montáž a výměna svítidel
...

- montáž a nátěry reklam
Plachty, transparenty, tabule, písmomalířství s možností nasvícení
                                         

- montáž, demontáž a nátěr ocelových konstrukcí 
Včetně projektu, statického výpočtu, výroby konstrukce s možností povrchové úpravy
- fotodokumentace a zaměření nepřístupných míst
Dodáváme včetně projektové dokumentace na formátu foto, video jak ve standardní podobě, tak i v elektronické podobě.
     

- sanace skalních svahů

- požární nátěry konstrukcí a kabelů
Aplikace speciální barvy na stavební konstrukce a kabelové trasy v instalačních šachtách zajistí požární odolnost.
- manipulace s těžkými břemeny

- čištění sil
- montáž a demontáž vzduchotechniky

 

Ostatní činnosti: - školení pracovníků provádějících práce ve výškách
- poradenská a konzultační činnost v oblasti výškových prací
- spolupráce a zajištění při Vašich akcích  
- zapůjčení lezeckého vybavení
- návrh a zhotovení reklamních plachet a transparentů
- potápěčské práce