Práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Kompletní nabídka prací prováděných naší firmou

Renovace a údržba budov : zednické práce
Pomocí horolezecké techniky lze s přihlédnutím na členitost a stav fasády provádět zednické opravy nebo je možné jen celkové zajištění pro budoucí opravu.
     
 
nátěry fasád (impregnace, nátěr)
Nátěr fasády za pomoci lezecké techniky s minimálním množstvím oprav je tou nejlepší kombinací. Kromě běžných nátěrů provádíme i impregnační nátěry panelových domů proti absorpci vlhkosti.    
    
  

spárování panelů (oprava spár panelových domů) 
Výměna nefunkčních vypraskaných tmelů za tmely nové generace, které zaručují stálou pružnost a tím i stálou ochranu spár před vodou.
  

mytí tlakovou vodou 
Výkon až 200 barů a rotační trysky s možností přisávání čistící směsi zaručují kvalitní očištění Vaší zašlé fasády.
Mytí tlakovou vodou - Panorama    Mytí tlakovou vodou - Schindler

mytí zasklených plášťů budov 
Mytí prosklené fasády bez stavby finančně náročného lešení zajistí jenom horolezecká technika.
      Mytí pláště Chemoprojekt

mytí oken a úklidové práce 
Čistá venkovní okna a speciální úklidové práce bez narušení provozu uvnitř budovy.
Mytí vitráže - Týnský chrám    Mytí varhan - Týnský chrám    Mytí portálu - Stavovské divadlo

montáž zábran proti holubům 
Polyamidové sítě a systém nerezových bodců ochrání Vaší budovu před zahnízděním obtížného ptactva.
   Síť Kolowrat - proluka    Montáž zábran proti holubům - Sokolovská

montáž záchytných kontrukcí a sítí 
Pevnostní sítě dočasně zajistí uvolněné prvky na fasádě Vašeho domu před pádem do veřejné komunikace.

opravy a nátěry střech

čištění, montáž a nátěry okapů, svodů a žlabů
        

montáž a revize hromosvodů

odstranění sněhových návějí a námraz ze střech

výměna a nátěr klempířských prvků

sklenářské práce (oprava vitráží)
 
vložkování komínů